Qi amo  - - alternativ med omtanke


Hur ser ditt liv ut?
Behöver du någon att prata med för att kunna ta ett första steg mot bättre livskvalitet?

Välkommen till mig för en stunds tankeutbyte.


60 minuter - 450 kr