Qi amo  - - alternativ med omtanke

Vänta inte på tiden... Använd den!
 
Vänta inte på kärleken... Känn den!
 
Vänta inte på pengar... Tjäna dom!
 
Vänta inte på rätt väg... Finn den!
 
Vänta inte på möjligheten... Skapa den!
 
Ångra inte misstag... Lär av dom!
 
Jämför dig inte med andra... Var unik!
 
Spring inte ifrån livet... Lev det!
 
 
 
 
 
 
 
The real question is not whether life exists after death.
The real question is whether you are alive before death.
(osho)