Qi amo  - - alternativ med omtanke
Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta och stress, ångest och fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet – en metod med många användnings-områden i vårt moderna samhälle. 
Reiki i dess nuvarande form kommer från Japan, men har tusenåriga rötter i bland annat Tibet.

Hur fungerar Reiki?
Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen, som aktiverar "må-bra-hormoner" i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem som vid exempelvis akupunktur och akupressur. Likheter finns även med terapier som Rosenmetoden, som går ut på att smärtsamma minnen lagras i kroppen i form av fysiska spänningar och blockeringar, och genom beröringen löser man upp spänningarna och klienten kan då släppa taget om det som orsakade smärtan från början.
Reiki healing är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe.

Reiki klassas idag som rehabiliterande friskvård av Skatteverket.

 
ca 60 min - 600 kr        
 
3 x 60 minuter - 1 350 kr

Distanshealing, 20 minuter - 400 kr
Betalning i förväg till mitt bankgiro eller swish.


Ge gärna bort ett presentkort.

 

www.reikiforbundet.se