Qi amo  - - alternativ med omtanke


Vägledande samtal

Är du redo för en förändring i ditt liv?

Behöver Du någon att prata med för att kunna ta ett första steg till bättre livskvalitet?

Tillsammans kommer vi fram till vad just Du behöver förändra.

Varje träff börjar med en kort sittande reiki healing. 

3 gånger, ca 60 minuter per tillfälle - 1 200 kr

1 kostnadsfri uppföljning ingår.