Qi amo  - - alternativ med omtanke


Vägledande samtal

Är jag den jag vill vara? 
Lever jag det liv jag vill leva?Är du redo för en förändring i ditt liv?

Behöver Du någon att prata med för att kunna ta ett första steg till bättre livskvalitet?

Tillsammans kommer vi fram till vad just Du behöver förändra i din livsstil.

Varje träff börjar med en kort sittande reiki.

3 gånger, ca 60 minuter per tillfälle - 1 200 kr

1 kostnadsfri uppföljning ingår.